PRESENTACIÓ DEL BLOG

Benvinguts i benvingudes

Primer de tot, em presentaré: El meu nom és Juan Antonio encara que tot el món em coneix com Juanan. Sóc mestre de suport d'Educació Infantil i alhora estic de coordinador de formació i activitats en una Escola de Temps Lliure i Animació d'Eivissa (Illes Balears) El poc temps que em queda disponible el dedico a ampliar coneixements que em puguin ajudar en la meva feina, tant en el col·legi com dins del món del temps lliure.

Sobre la meva illa (encara que sóc eivissenc d'adopció) he de dir que estic molt enamorat d'ella, p
erquè crec que és un lloc meravellós per viure i en el hi ha llocs realment excepcionals
(excepte en alguns mesos d'estiu... i sobretot per motius que tots coneixereu).

I una vegada fetes les presentacions, el motiu d'aquest blog és

crear un espai d'intercanvi d'opinió, experiències, materials i debats entorn de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'Educació i, sobretot, que sigui una eina útil per la nostra feina com a docents i educadors.


diumenge, 31 de maig de 2009

Mini PAC 2.5 Conclusions Finals

· La primera conclusió que puc extreure del treball realitzat és veure com malgrat tot l’esforç que ha suposat dur a terme aquesta activitat, tant el procés com els resultats obtinguts han estat molt positius i considero que pot ser una experiència que pugui repetir en ocasions futures. La veritat és que ha estat tot un plaer veure com tots els nens i nenes de la classe s’han involucrat en aquest projecte i han mostrat contínuament un alt grau de motivació i interès. També els nous coneixements adquirits han resultat ser molt satisfactoris.

· Sempre he pensat que un ha de fer front a tots els problemes (sobretot els de la vida quotidiana) i que no se n’ha d’amagar o intentar evitar-los perquè això no fa que el problema desaparegui sinó que allarguem la situació. En canvi, si som capaços de superar-los, aquests ens ajuden a créixer com a persones. Per això i amb més motiu després de dur a terme aquest projecte puc reafirmar-me a tall de conclusió com a partir d’un problema quotidià i havent-lo classificat de forma adequada, aquest es pot convertir en el desencadenant d’una activitat d’aprenentatge significatiu.

· Per l’esmentat anteriorment, vull remarcar la importància del constructivisme i els aspectes metodològics de l’aprenentatge significatiu com a bases fonamentals sobre la qual s’ha sostingut el projecte. Es pot valorar com a molt positiva la participació activa de tots els alumnes durant tot el procés i que han estat capaços de construir els seus propis coneixements. També voldria destacar com han treballat de forma independent, respecte al mestre, però que al seu torn han estat capaços de treballar en equip i col·laborar entre tots perquè la feina sortís endavant. L’objectiu de l’activitat sempre ha estat present per la qual cosa la intencionalitat ha estat clara. Com també he esmentat al principi, la motivació i l’actitud de tots ha estat contínuament present. Finalment, considero que és important facilitar la reflexió individual de tots. Per això crec que el realitzar un mapa conceptual individual en finalitzar l’activitat també ha facilitat la reflexió individual sobre els èxits assolits i els aprenentatges realitzats.

· També considero important destacar la tasca de la Tecnologia Educativa i la mediació de les eines tecnològiques dins de tot aquest procés. Considero que gran part de l’èxit d’aquesta activitat ha estat com a conseqüència d'aquests. La Tecnologia Educativa ha ajudat a tot el procés, des de l’avaluació de la situació inicial, el disseny de l’activitat, el desenvolupament i la implementació d’aquesta i la seva posterior avaluació. D’altra banda, les eines tecnològiques han ajudat a atreure l’atenció dels alumnes i la seva implicació dins del projecte. També han facilitat que hagin estat capaços de funcionar de forma autònoma i que en pogués seguir cada un el seu propi ritme personal.


· L'aprenentatge és un procés que pot i ha de durar tota la vida. Per això és necessari que contínuament revisem els nostres models mentals per incorporar nous coneixements (incrementar) o bé per crear noves estructures conceptuals (canvi conceptual). I igual com ens passa a nosaltres, com a psicopedagogs educadors o futurs, hem d’ajudar i guiar els nostres alumnes a siguin capaços de crear les seves pròpies estructures de coneixement i poden anar ampliant-les (complexificació). Per aquest motiu hi ha que facilitar activitats que propiciïn el canvi conceptual.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada